Teenus/hind

Tõend relvaloa taotlemiseks. Eelnevalt vajalik psühhiaatri otsus 25 EUR
Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine A- ja B kategooria (eelnevalt vajalik täita e-tervises  tervisedeklaratsioon  – www.digilugu.ee). 25 EUR
Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine A,B- ja C kategooria (eelnevalt vajalik täita e-tervises  tervisedeklaratsioon  – www.digilugu.ee). 30 EUR
Tervisetõend tööle (nõutav röntgen). 25 EUR
Tervisetõend tööle (nõutav röntgen + bak. analüüs). 50 EUR
Tervisetõend laagrisse, kooli edasiõppijale, töötukassale, kohtule, kaitseliidule… 5 EUR
Tervisetõend sanatooriumi raviks välismaal. 10 EUR
Perearstii koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile. 5 EUR
Kindlustamata patsiendi esmane vastuvõtt. 25 EUR
Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt. 20 EUR
Retsepti väljakirjutamine kindlustamata patsiendile. 10 EUR
Kindlustamata ja /või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit. 30 EUR
Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt. 10 EUR
Töövõimetuspensiooni omavatele inimestele, rasedatele, alates 12.raseduse nädalast, ja kuni kaheaastale lastele on  KODUVISIIDID. TASUTA
Diatermakoagulatsioon, kuni 3 mm soolatüügas. 3  EUR

Täpsemad analüüside hinnad võite küsida registatuurist.
Hinnad sõltuvad haigekassa hinnakirjast ja pidevalt muutuvad.
TASUMINE SULARAHAS!